Epigenètica Andorra

El Benestar es un valor cabdal per millorar la teva Epigènetica

L’epigenètica, en canvi, estudia com l’ambient i la “història” d’un individuo influeixen sobre l’expressió dels gens.
Així doncs l’epigenètica, estudia els canvis heretables en l’expressió gènica que es produeixen sense alteracions en la seqüència de nucleòtids de l’ADN.
Resumint:
L’epigenètica estudia el com i el perquè alguns gens es poden expressar i altres en canvi no.La influència del nostre entorn pot ser positiva o negativa per l’expressió o repressió dels gens.
El nostre entorn ve determinat per com vivim, el lloc a on vivim, el nostre caràcter, les nostres emocions, les nostres reacciones enfront d’ inputs que reben de l’exterior, la nostra alimentació, etc.

Si saps el què, el com i a on t’afecta podràs optimitzar el teu capital genètic i la teva salut.
Així, per exemple, aliments que mengem poden donar lloc a canvis en el nostre epigenoma que poden ser positius o negatius segons cada persona.

La creença de què substàncies com l’alcohol, tabac, fàrmacs o substàncies tòxiques com por exemple, els pesticides, poden influir en la nostra descendència està basada en el fet que aquests poden iniciar processos químics que comportin canvis en l’epigenoma.

Els canvis epigenètics produïts per productes químics o por una alimentació deficient, ja s’havien estudiat, però fa poc es va descobrir que hi ha una memòria epigenètica i que aquesta és transgeneracional.

Diríem que, haver passat fam els nostres progenitors, no implica cap mena d’afectació en la seqüència dels gens, però el fet de patir fam pot fer que els gens s’expressin de diferent manera.

Igual genotip però diferent fenotip:

Som el que mengem, el que pensem i el que sentim

Català