Genètica Andorra

El Benestar com a optimitzador del teu capital genètic

Són dos conceptes que en el Segle XX es desenvolupen de manera exponencial des del descobriment de la cadena d’ADN (àcid desoxiribonucleic).
La genètica estudia els gens, i els mecanismes que regulen la transmissió dels caràcters hereditaris.
Els gens corresponen a regions de l’ADN.
L’ADN és una molècula composta de quatre tipus de diferents nucleòtids i la seqüència d’aquests nucleòtids és la informació genètica que hereten els organismes vius.

Català