Salut

Salut, Benestar i Natura a Andorra

La Natura com a font de salut

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la salut es defineix com:
 “Un estat complet de benestar físic, mental i social i no solament com l’absència de malalties” (1946)
Els tres tipus de benestar estan interrelacionats i formen un tot sense poder-los dissociar, donat que cada un d’ells tenen una influència a curt, mitjà i llarg termini sobre els altres.

El benestar físic significa que la persona no presenta en l’ambit físic, ni biològic, cap mena de malaltia.
El benestar mental significa que la persona té la capacitat de tenir una autonomia mental, de reaccionar a les dificultats normals de la vida, de fer front als eventuals canvis de l’entorn acceptant-lo o modificant-lo.
El benestar social: la persona se sent bé en el seu entorn ja sigui laboral, familiar y també en el seu hàbitat.
​En aquest apartat s’inclou doncs el benestar mediambiental.

Íntimament relacionat amb aquests tres tipus de benestar tindrien la funció de les emocions i de la sexualitat.
Podem afirmar que quan aconseguim tenir tots aquests benestars la nostra qualitat de vida és optima.

Català